• Hajé van Egmond
  • Ontruimen bij Brand

Dcreative heeft op basis van een voorbeeld en een korte uitleg in korte tijd een goed en goed werkend rekenmodel gemaakt. Pluspunt daarbij was vooral dat Dinand op hele korte termijn een beeld heeft kunnen schetsen hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Vanaf dag één heb ik de ontwikkeling kunnen volgen en via korte updates bleef ik op de hoogte van de stand van zaken. Het stellen van gerichte en heldere vragen door Dinand en een vooraf opgesteld testprotocol heeft het project vloeiend laten verlopen. Complimenten!

Ontruimen bij Brand

Geregeld BV ontwikkelde een rekenmethode waarbij een indicatie wordt gegeven hoe makkelijk een zorginstelling ontruimd kan worden. Dcreative ontwikkelde een webapp waarmee deze berekeningen inzichtelijk gemaakt worden.

Gepubliceerd op

Ontruimen bij brand is een website van Geregeld BV waar informatie gegeven word over het ontruimen van zorginstellingen bij brand. Onderdeel van deze website is een rekenmethode die inzicht verschaft in:

Dcreative zette het gemaakte model om in een makkelijk te gebruiken webapp die op ontruimenbijbrand.nl ontsloten kan worden. Bezoekers kunnen een formlier invullen, hun resultaten bekijken, hun formulier weer aanpassen en ook zichzelf de resultaten laten mailen. De website is erg simpel vormgegeven omdat het in eerste instantie om een pilot project gaat.

De website werd ontwikkeld zoals het hoort: op basis van de specificaties van de klant, voorzien van automatische tests en gebruikmakend van bewezen technologie. De wordt gerealiseerd door D2host, de hosting service van Dcreative.

Ontruimen bij Brand

Op zoek naar iemand voor website ontwerp en ontwikkeling? Laten we kennismaken tijdens een adviesgesprek met een kopje koffie.